logo

Huiskamer 7bergen

Een groep Zevenbergenaren realiseert een gemeenschapshuis in de Kristal, Kristallaan 25 c in Zevenbergen.
We werken daarbij nauw samen met de Gemeente Moerdijk en allerhande maatschappelijk organisaties en veel vrijwilligers.

 
Home Wekelijks Media Nieuws Onze verhalen Links  

Alleen maar verliezers
Kort samengevat komt een huisuitzettingsprocedure hier op neer. De bewoner(s) heeft geen thuis meer. De bewoner is gedwongen vanuit de gemeente Moerdijk zich te melden bij loket Centraal Onthaal op het stadskantoor van de gemeente Breda. Over het hoe iemand die uit zijn huis is gezet en dus waarschijnlijk geen geld heeft naar dit loket moet is niet nagedacht.
Mijn verhaal start op 16 februari 2006. Dat was de datum dat ik mijn huis uit werd gezet. Ik had torenhoge schulden was verslaafd aan de alcohol en had bijna geen sociaal netwerk meer.
Hoe had het zover kunnen komen? Dat zal ik u in het kort vertellen. In 1981 kreeg ik een ernstig auto ongeluk. Na 29 weken ziekenhuis in 1981 begon mijn lichamelijke herstel. Mijn psychisch herstel was een ondergeschoven kindje. Ik werd in 1981 nog wel getest of ik weer terug kon naar de universiteit maar daar hield het op.
Er was voor mijn psychisch herstel geen ruimte in mijn sociale en maatschappelijke omgeving. Er was geen plaats voor verdriet en rouw om wat ik verloren had. Al snel toen ik van de medicatie af was ontdekte ik mijn eigen medicatie: alcohol. Het haalde de scherpe kantjes van mijn verdriet en emoties af. Langzaam maar zeker werd de rol die de alcohol in mijn leven innam groter.
Maatschappelijk gezien ging het mij voor de wind. Ik slaagde voor de studie archivaris en had redelijk snel na het behalen van dit diploma een goed betaalde baan. Mijn vriendenkring groeide en ik ben in die periode ook nog getrouwd. Het huisje boompje beestje was er helemaal.
Helemaal?
Nee want ik was niet gelukkig. Ik wilde en kon toen niet praten over mijn psychische gesteldheid. Alles ging toch goed!!!!!!!!!!!!! Mijn drankgebruik nam toe en toen ik na de scheiding ook nog werkloos werd ging het hard bergaf.
Ik ging steeds meer drinken en kreeg daardoor steeds minder vrienden. Ik raakte in een sociaal isolement. Ik had mijn huis nog en mijn drink vrienden en vriendinnen.
Dit alles leidde tot mijn huisuitzetting in februari 2006. Ik verhuisde naar Oosterhout en na een half jaar naar Bavel. Daar ving de organisatie Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. mij op. Ik gebruikte nog volop en mijn problemen werden alleen maar groter. Ik moest in mei 2006 voor de rechtbank verschijnen want ik had niet voldaan aan de eisen van de schuldsanering. Ik had nieuwe schulden laten ontstaan. In juni werd ik uit de schuldsanering gezet en failliet verklaard.
Op 2 november 2006 werd mij door een medewerker van SMO Breda e.o. de wacht aangezegd. Ik moest stoppen met drinken of ik moest op time-out naar een andere locatie van SMO Breda e.o. Dit kon ik psychisch en fysiek niet meer aan. Met behulp van een pilletje en de hulp van de structuurgroep van Novadic Kentron gebruik ik sinds 3 november 2006 geen alcohol meer.
Mijn lichamelijk herstel ging goed en toen ik in 2008 bij een koor ging zingen en weer een relatie kreeg ging mijn maatschappelijk herstel ook goed. Mijn psychisch herstel kreeg een boost toen ik in 2010 in contact kwam met een psycho therapeut. Met haar heb ik mijn psychisch herstel op de rit gezet.
Als u dit zo leest dan kan ik me voorstellen dat u de titel misleidend vindt. Toch klopt de titel wel. Door de huisuitzetting kreeg ik meer kosten die ik niet kon betalen en de woningbouwvereniging een oninbare vordering. Het menselijk leed in deze procedure van huisuitzetting is altijd onderbelicht gebleven.
De computer zorgt ervoor dat als een huurder een maand de huur niet heeft betaald dit direct zichtbaar is. Stuur geen aanmaning. Zoek contact ga in gesprek en vind samen een oplossing. Dit bespaart de woningbouwvereniging een kostbare procedure en de huurder(s) een hoop leed. Je kunt dan echt stellen dit is een Win Win situatie. Dat willen we toch eigenlijk allemaal.
Wim Goverde